วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

PES 6 Phoenix Part EURO 2012


PES 6 Phoenix Patch Season 2011/2012
 1. PES 6 Phoenix Patch Season 2011/2012

  PES 6 Phoenix Patch Season 2011/2012

    PES 6 Phoenix

  SEASON 2011/2012  PES 6 PHOENIX is a Patch for PES 6!

  Patch team members:

  Alegor, besarti, FdL 1899, Maxey, minhanh158, Nisoley, Perfectio, S-NipE, ZeBastian (not anymore),

  The Patch Name:

  - The patch is called PES 6 PHOENIX because for us it´s the renaissance of PES 6
  - The patch ist build up from the bottom - like a phoenix from the ashes

  Impulse and target:

  - Increase the quality standard
  - Constantly improvement of PES 6
  - Increase the fun factor of playing ML with second division teams

  Enjoy the final patch for season 2011/2012!

  After all we´re satisfied that we can release a patch version for season 2011/2012 even if we´d some time problems with the OF makers (ZeBastian left the Patch team a few month ago for privately reasons).

  Nisoley consent to work on the Optionfile (OF) after ZeBastians leaving. He was the main editer for the OF but he did´t finish it. minhanh158 took his part. We´ll post OF updates step by step next time to have it always actual.

  The team formations are made by our new patch members besarti and Perfectio. The formations are brandnew. This both made a great job with it.

  Same for minhanh158 who updated player stats and made the bodysetting for each player. And not to forget his big and actual work on the great Face/Hairpack.

  Another great thing we can present is the new stadium folder which was made by Maxey. Also for the ingame grafics (banners, menu, etc.) the thanks goes to Maxey & Alegor. Alegor was as organiser always and everywhere somewhere and nowhere.

  A big thanks goes to S-NipE who made a massive boot pack and worked also on the important uni folder after ZeBastians leaving.

  Last but not least we also thanks ZeBastian for his work. It´s was a big lost that he´d to leave the team. Best wishes to him!


  Planned further updates:

  - OF Update
  - frequently FH Pack and Bootpack Update
  - further Callname updates
  - further ingame kit fix (Bundesliga is fixed already)
  - Update uni (some kits for season 2011/2012 still aren´t made)

  Teamlist:


  Screens:

  Menu Impressions  Scoreboard Impressions
  You need to instal PES6 in english + the kitserver after that which you can find above.

  After you install kitserver - it will generate you GDB with files: balls, boots, faces, hair, etc. inside. (Program Files\KONAMI\Pro Evolution Soccer 6\kitserver\GDB)

  After that you download all our stuff, delete the original files with same name: 0_text, e_text, 0_sound, e_sound from (Program Files\KONAMI\Pro Evolution Soccer 6\dat) and import new downloaded files with same name (0_text, e_text, 0_sound, e_sound) inside the empty dat folder..

   Then after kitserver installation will generate you the GDB (and inside the folders boots, balls, faces, hairs, stadiums, uni), you will move boots/balls/faces/hairs/stadiums/uni you downloaded from us to your empty GDB folder (for example you delete the original boots folder inside GDB and move our boots folder in place of the old one..This you repeat with rest of folders balls, faces, hairs, stadiums, uni)


 2. PES 6 Phoenix Patch Season 2011/2012

   PES 6 Phoenix


  0_text uploaded on 28.11.2011

  Emblem Style
  1/2
  2/2

  3 Letter Style
  1/2
  2/2


  e_text uploaded on 24.12.2011

  1/1


  0_sound uploaded on 09.10.2011

  1/6
  2/6
  3/6
  4/6
  5/6
  6/6


  e_sound uploaded on 09.10.2011

  1/7
  2/7
  3/7
  4/7
  5/7
  6/7
  7/7


  EXE uploaded on 28.11.2011

  1/1


  Option File uploaded on 30.12.2011*

  Normal gameplay
  1/1

  Real gameplay
  1/1 follows

  *Optionfile has PSD Stats/ Updates follow frequently/ Still in progress: Some UEFA 2 & second league teams

  Kitserver files uploaded on 09.10.2011

  1/1


  Face/Hair Pack uploaded on 24.12.2011

  1/2
  2/2


  UNI (kits) uploaded on 24.12.2011

  1/2
  2/2

  Add-On Retro Kits:

  1/4:
  2/4:
  3/4:
  4/4:


  Boot Pack uploaded on 24.12.2011

  1/1


  Ball Pack uploaded on 09.10.2011

  1/1


  Stadium Pack uploaded on 09.10.2011

  Europa A
  1/2
  2/2

  Europa B
  1/1 Will follow

  Afrika
  1/1 Will follow

  The Americas
  1/1 Will follow

  Asia
  1/1 Will follow

  Premier League
  1/1

  Liga BVAA
  1/1

  Serie A
  1/1

  Bundesliga
  1/8
  2/8
  3/8
  4/8
  5/8
  6/8
  7/8
  8/8

  UEFA Clubs (1)
  1/1

  UEFA Clubs (2) & Süper Lig
  1/1

  Second Division Clubs
  1/2
  2/2

  Hidden
  1/1 Will follow

  Stadium Map
  1/1


  Additional files

  Chant Map uploaded on 09.10.2011

 3.   PES 6 Phoenix EURO 2012

    PES 6 Phoenix


  It's done, PES 6 Phoenix goes EURO 2012!  NEWFlag 


    Copy file unnamed_00536.flg to 0_text.afs in your kitserver,
                             (C:\Program File\Konami\Pro Evolution Soccer 6\Kitserver\Dat\0_text\)
  e_text & 0_sound (Kitserver) uploaded on 11.06.2012


  1/1


  Option File uploaded on 11.06.2012

  1/1

  Face/Hair Pack uploaded on 11.06.2012

  1/2
  2/2


  UNI (kits) uploaded on 11.06.2012

  1/2
  2/2


  Boot Pack uploaded on 11.06.2012

  1/1


  Ball Pack uploaded on 11.06.2012

  1/1

   
  New Flag EURO 12 uploaded on 11.06.20121/1
                            Copy file unnamed_00536.flg to 0_text.afs in your kitserver,

                             (C:\Program File\Konami\Pro Evolution Soccer 6\Kitserver\Dat\0_text\)
         


  Adboard Pack UEFA EURO 2012  uploaded on 11.06.2012
  1/18 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ30 มิถุนายน 2555 22:36

  Thank

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ30 มิถุนายน 2555 22:38

  感谢

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ30 มิถุนายน 2555 22:38

  感謝

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ30 มิถุนายน 2555 22:39

  감사

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ30 มิถุนายน 2555 22:40

  podziękować

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ30 มิถุนายน 2555 22:42

  Danke

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2555 03:00

  ขอบคุณคับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ14 ตุลาคม 2555 20:42

  ผมโหลดรองเท้าไปลงใน kitserver แล้ว ทำไมเวลาเข้าเล่นเกมแล้วในเกมส์มันไม่เปลี่ยนละครับ :(

  ตอบลบ